Trang chủ»Sách tham khảo theo lớp»Sách cấp II»Sách lớp 9»Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học

Tìm kiếm sản phẩm

Thống kê truy cập

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá giỏi Toán THCS: Số học
Lượt xem : 303

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Khá, Giỏi Toán THCS Phần Số Học được trình bày như sau:
Phần một: Các chuyên đề
Chuyên đề 1: Phép chia hết, phép chia có dư
Chuyên đề 2: Số chính phương, số nguyên tố
Chuyên đề 3: Chữ số tận cùng
Chuyên đề 4: Phương trình nghiệm nguyên
Chuyên đề 5: Tổ hợp – Rời rạc
Phần hai: Các bài toán rèn luyện
Phần ba: Các bài viết chọn lọc

Mỗi chuyên đề được trình bày theo cấu trúc:
A. Kiến thức cần nhớ
B. Các bài toán

123.000 đ
100.000 đ

Bảng báo giá