Trang chủ»Sách tham khảo theo lớp»Sách cấp II»Sách lớp 8»Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số

Tìm kiếm sản phẩm

Thống kê truy cập

Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số

Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Bồi dưỡng Toán 8 - Tập 1 - Đại số và Hàm số
Lượt xem : 49

Sách được biên soạn theo chương trình mới 2024, gồm các chủ đề nâng cao về Đại số và hàm số bậc nhất giúp HS ôn thi vào đội tuyển chuyên Toán.

270.000 đ
250.000 đ

Bảng báo giá